OSMF माउथ ओपनिंग किटला भेटा मुंबई, महाराष्ट्र, Mouth Opening Treatment Kit Meet Up

माउथ ओपनिंग किटला भेटा मुंबई , Mouth Opening Treatment Kit Meet Up? तोंडाचे व्रण, तोंड उघडणे प्रतिबंधित, तोंडावाटे सबम्यूकस फायब्रोसिस, ल्युकोप्लाकिया, हिरड्यांमधून रक्तस्त्राव, हिरड्यांना ...